NO

KODE

MATA KULIAH

SKS

SEMESTER

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

IAI 61101

Pendidikan Pancasila

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2

IAI 61202

Kewarganegaraan

2

 

2

 

 

 

 

 

 

3

IAI 61103

Bahasa Indonesia

2

2

 

 

 

 

 

 

 

4

IAI 61104

Metodologi Studi Islam

2

2

 

 

 

 

 

 

 

5

IAI 61205

Ilmu Tauhid

2

 

2

 

 

 

 

 

 

6

IAI 61306

Akhlak Tasawuf

2

 

 

2

 

 

 

 

 

7

IAI 61307

Fiqh Ibadah

2

 

 

2

 

 

 

 

 

8

IAI 61309

Penulisan Karya Ilmiah

2

 

 

2

 

 

 

 

 

9

IAI 61309

Ilmu Sosial dan Budaya Dasar

2

 

 

2

 

 

 

 

 

10

IAI 61110

IAD

2

2

 

 

 

 

 

 

 

11

IAI 61211

Bahasa Arab

2

 

2

 

 

 

 

 

 

12

IAI 61212

Bahasa Inggris

2

 

2

 

 

 

 

 

 

13

TIK 62101

Ulumul Qur'an

2

2

 

 

 

 

 

 

 

14

TIK 62102

Ulumul Hadits

2

2

 

 

 

 

 

 

 

15

TIK 62403

TafsirTarbawi

2

 

 

 

2

 

 

 

 

16

TIK 62504

Hadits Tarbawi

2

 

 

 

 

2

 

 

 

17

TIK 62405

Fiqh/Ushul Fiqh

3

 

 

 

3

 

 

 

 

18

TIIK 62506

Metodologi Penelitian Pendidikan

3

 

 

 

 

3

 

 

 

19

TIK 62707

Skripsi

4

 

 

 

 

 

 

4

 

20

TIK 62208

Ilmu Pendidikan Islam

2

 

2

 

 

 

 

 

 

21

TIK 62409

Administrasi dan Supervisi Pendidikan

3

 

 

 

3

 

 

 

 

22

TIK 62510

Profesi Keguruan

2

 

 

 

 

2

 

 

 

23

TIK 62411

Statistik Pendidikan

2

 

 

 

2

 

 

 

 

24

TIK 62212

Psikologi Pendidikan

2

 

2

 

 

 

 

 

 

25

TIK 62313

Filsafat Pendidikan

2

 

 

2

 

 

 

 

 

26

TIK 62201

Filsafat Pendidikan

2

 

2

 

 

 

 

 

 

27

TIK 62602

PPL

4

 

 

 

 

 

 

4

 

28

PAI 62301

Bahasa Arab I (P)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

29

PAI 62402

Bahasa Arab II

2

 

 

 

2

 

 

 

 

30

PAI 62403

Bimbingan dan Konseling

2

 

 

 

2

 

 

 

 

31

PAI 62204

Desain Instruksional PAI

3

 

 

 

 

 

3

 

 

32

PAI 62305

Evaluasi Pembelajaran PAI

3

 

 

3

 

 

 

 

 

33

PAI 62206

Ilmu Jiwa Belajar PAI

3

 

3

 

 

 

 

 

 

34

PAI 62407

IPI 1 (P)

2

 

 

 

2

 

 

 

 

35

PAI 62508

IPI 2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

36

PAI 62609

Kapita Selekta Pendidikan Islam

2

 

 

 

 

 

2

 

 

37

PAI 62210

Kewirausahaan

2

2

 

 

 

 

 

 

 

38

PAI 62511

Fiqh

2

 

 

 

 

2

 

 

 

39

PAI 62212

Materi PAI I (P)

2

 

2

 

 

 

 

 

 

40

PAI 62313

Materi PAI II (P)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

41

PAI 62414

Materi PAI III

2

 

 

 

2

 

 

 

 

42

PAI 62515

Media Pembelajaran PAI

3

 

 

 

 

3

 

 

 

43

PAI 62616

Mikro Teaching

3

 

 

 

 

 

3

 

 

44

PAI 62217

Pendidikan Akhlak 1 (P)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

45

PAI 62318

Pendidikan Akhlak 2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

46

PAI 62619

Pramuka dan Ekstrakurikuler lainnya

2

 

 

 

 

 

2

 

 

47

PAI 62520

Pendidikan Lintas Budaya

2

 

 

 

 

2

 

 

 

48

PAI 62521

Pendidikan Luar Sekolah

2

 

 

 

 

2

 

 

 

49

PAI 62622

Perbandingan pendidikan Islam

2

 

 

 

 

 

2

 

 

50

PAI 62423

Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI

2

 

 

 

2

 

 

 

 

51

PAI 62324

Praktik Ibadah 1 (P)

2

 

 

2

 

 

 

 

 

52

PAI 62425

Praktik Ibadah 2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

53

PAI 62626

Profesi dan Etika Keguruan

2

 

 

 

 

 

2

 

 

54

PAI 62527

Psikologi Agama

2

 

 

 

 

2

 

 

 

55

PAI 62628

Qiraatul Kutub

2

 

 

 

 

 

2

 

 

56

PAI 62529

Sejarah Peradaban Islam

2

 

 

 

 

2

 

 

 

57

PAI 62630

Seminar PAI

2

 

 

 

 

 

2

 

 

58

PAI 62331

Sosioogi Pendidikan

2

 

 

2

 

 

 

 

 

59

PAI 62332

Starategi Pembejaran PAI

2

 

 

2

 

 

 

 

 

60

PAI 62633

Supervisi Pendidikan

2

 

 

 

 

 

2

 

 

61

PAI 62134

Tahsin al-Qur'an

2

2

 

 

 

 

 

 

 

62

PAI 62135

Teknologi Pendidikan

2

2

 

 

 

 

 

 

 

63

PAI 62436

Telaah Kuriukulum PAI SD

2

 

 

 

2

 

 

 

 

64

PAI 62537

Telaah Kuriukulum PAI SMA

2

 

 

 

 

2

 

 

 

65

PAI 62638

Telah Kurikulum PAI SMP

2

 

 

 

 

 

2

 

 

66

PAI 62739

Kukerta

4

 

 

 

 

 

 

4

 

67

PAI 63601

Misalul Fiqh*

2

 

 

 

 

 

2

 

 

68

PAI 63602

Program Komputer PAI*

2

 

 

 

 

 

2

 

 

69

PAI 63603

Tahfiz Qur'an*

2

 

 

 

 

 

2

 

 

JUMLAH

152

20

21

23

24

24

28

12

0